Ngành Y sinh học Thể dục thể thao

Ngành Y sinh học Thể dục thể thao


Trong quá trình đào tạo, khoa Y sinh học thể dục thể thao đã liên kết với Trường Trung cấp y dược Hà Nam để đào tạo y sỹ chuyên khoa, hệ trung cấp chuyên nghiệp văn bằng 2 chính quy. Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể lực của nguwoif tập luyện TDTT đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phòng chống chấn thương trong các hoạt động TDTT.

Có kỹ năng giảng dạy các môn Y sinh học TDTT, có năng lực thực hành chuyên môn và biết vận dụng kiến thức Y sinh học trong nhiên cứu khoa học, kiểm tra, đánh giá trình độ tập luyện của người tập luyện TDTT; Có kỹ năng về chăm sóc y tế cho vận động viên và người tập TDTT; Có khả năng ứng dụng các phương tiện, các thủ pháp y học trong sơ cứu các chấn thương TDTT, hồi phục chức năng vận động cho người tập thể thao; Có kỹ năng tư vấn về chăm sóc sức khỏe và tổ chức hoạt động y tế tại cơ sở huấn luyện thể thao và trong các giải thi đấu thể thao.