Ngành quản lý thể dục thể thao

Ngành quản lý thể dục thể thao

Hướng đi mới cho các bạn trẻ. Người làm công tác quản lý TDTT là người nắm vững những kỹ năng và phương pháp quản lý TDTT hiện đại, đồng thời có khả năng vận dụng những trí thức này vào thực tế tổ chức, quản lý phong trào TDTT, có năng lực đảm đương công tác quản lý hành chính, quản lý kinh doanh, giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý TDTT.

Triển vọng nghề nghiệp: Theo đuổi ngành Quản lý TDTT, bạn sẽ tìm thấy nhiều vị trí, cơ hội việc làm hấp dẫn trong các doanh nghiệp, tổ chức hiệp hội thể thao bao gồm: Người đại diện thể thao; Chuyên viên đàm phán tài trợ; Giám đốc kinh doanh thể thao; Chuyên viên marketing thể thao; Chuyên viên quản lý phòng GYM; Chuyên viên quản lý thể thao giải trí; Chuyên viên quản lý du lịch thể thao; Chuyên viên quản lý sự kiện thể thao; Chuyên viên tổ chức sự kiện thể thao; Chuyên viên nghiên cứu thị trường thể thao; Chuyên viên quản lý thể thao chuyên nghiệp; Chuyên viên quản lý công trình thể thao tại Resort.