Giáo dục thể chất

Sinh viên ngành GDTC được trang bị các kiến thức lý luận và thực hành các môn thể thao, cũng như được trang bị các kỹ năng để trở thành một giáo viên TDTT  có đủ năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, tham gia giảng dạy TDTT trong trường học các cấp. Ngoài ra sinh viên còn được trang bị các kiến thức về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực TDTT, để vận dụng vào trong thực tiễn giảng dạy cũng như trong hoạt động phát triển TDTT quần chúng tại các cơ sở.

Triển vọng nghề nghiệp: Sinh viên ra trường sẽ trở thành giáo viên TDTT trong trường học các cấp; Có cơ hội để trở thành các chuyên viên tổ chức sự kiện thể thao; Có thể trở thành các cán bộ TDTT tại các cơ sở; Cũng có thể trở thành hướng dẫn viên, huấn luyện viên trong các CLB thể thao, các trung tâm văn hóa thể thao, các nhà văn hóa thiếu nhi của các địa phương.