Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 120)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6First ォ Back · Next » Last
 
Bộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT năm 2018 KHTN
Số tập:
Tác giả: Lê Trọng Huyền; Lê Đình Trung
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 50.076
Mô Tả Vật Lý: 212  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bộ đề luyện thi THPT quốc gia năm 2018 môn ngữ văn
Số tập:
Tác giả: Đỗ Ngọc Thống; Phạm Thị Thu Hiền
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 188  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT năm 2018 môn Tiếng anh
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Hữu Cương; Nguyễn Thị Hiền
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 4A.076
Mô Tả Vật Lý: 200  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT năm 2018 môn Toán
Số tập:
Tác giả: Phạm Đức Tài; Nguyễn Ngọc Hải
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 51.076
Mô Tả Vật Lý: 204  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia 2017-2018 KHTN
Số tập:
Tác giả: Vũ Đình Túy; Nguyễn Trọng
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 50.076
Mô Tả Vật Lý: 392  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn kì thi THPT Quốc gia 2017-2018 KHXH
Số tập:
Tác giả: Vũ Đình Túy; Nguyễn Trọng
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 50.076
Mô Tả Vật Lý: 383  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn kì thi THPT Quốc gia 2017-2018 môn toán
Số tập:
Tác giả: Đoàn Quỳnh; Phạm Khắc Ban
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 51.076
Mô Tả Vật Lý: 312  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn kì thi THPT Quốc gia 2017-2018 môn ngữ văn
Số tập:
Tác giả: Trần Đăng Suyền; Trần Nho Thìn
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 268  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn kì thi THPT Quốc gia 2017-2018 môn tiếng anh
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thị Chi;Nguyễn Hữu Cương
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 4A.076
Mô Tả Vật Lý: 260  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
100 đề kiểm tra tiếng anh 9
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thanh Hoàng; Hoàng Thanh Ngân
Nhà Xuất Bản: Tổng hợp TPHCM
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 4A.076
Mô Tả Vật Lý: 310  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phân tích bình giảng thơ văn dành cho học sinh lớp 9
Số tập:
Tác giả: Tạ Đức Hiền; Lê Thanh Hải
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 259  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hình học 9
Số tập:
Tác giả: Đặng Đức Trọng; Nguyễn Đức Tấn
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 513.076
Mô Tả Vật Lý: 320  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tư liệu ngữ văn 9
Số tập:
Tác giả: Đỗ Ngọc Thống
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 327  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giới thiệu giải chi tiết các đề thi HSG toán 9
Số tập:
Tác giả: Hà Văn Chương
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 51.076
Mô Tả Vật Lý: 216  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi đại số 9
Số tập:
Tác giả: Đặng Đức Trọng; Nguyễn Đức Tấn
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 512.076
Mô Tả Vật Lý: 325  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hỏi đáp lịch sử Việt Nam tập 5
Số tập:
Tác giả: Nhóm nhân văn trẻ
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 9.076
Mô Tả Vật Lý: 375  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hỏi đáp lịch sử Việt Nam tập 4
Số tập:
Tác giả: Nhóm nhân văn trẻ
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 9.076
Mô Tả Vật Lý: 383  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh học 12 : cơ chế di truyền, biến dị cấp độ tế bào và phân tử
Số tập:
Tác giả: Huỳnh Quốc Thành
Nhà Xuất Bản: Đại học sư phạm
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 57.076
Mô Tả Vật Lý: 373  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập BDHSG hóa học 11
Số tập:
Tác giả: Cao Cự Giác
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 54.076
Mô Tả Vật Lý: 303  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11
Số tập:
Tác giả: Phan Khắc Nghệ; Trần Mạnh Hùng
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 57.076
Mô Tả Vật Lý: 254  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: