Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 120)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6First ォ Back · Next » Last
 
Đa thức và ứng dụng
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Hữu Điển
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại: 51.076
Mô Tả Vật Lý: 242  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tài liệu chuyên toán: CĐ bất đẳng thức và bài toan Min - Max
Số tập:
Tác giả: Trần Đức Huyên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 51.076
Mô Tả Vật Lý: 239  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 năm 2011 môn tiếng anh
Số tập:
Tác giả: Ban tổ chức kì thi
Nhà Xuất Bản: Đại học sư phạm
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 4A.076
Mô Tả Vật Lý: 310  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Advanced vocabulary $ Idion
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Nhà Xuất Bản: Thành Phố HCM
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 4A.075
Mô Tả Vật Lý: 215  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo dục quốc phong an ninh 11
Số tập:
Tác giả: Đặng Đức Thắng; Phạm Văn Thao
Nhà Xuất Bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 119  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tài liệu chuyên văn tập 1
Số tập:
Tác giả: Đỗ Ngọc Thống; Nguyễn Thị Bình
Nhà Xuất Bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 239  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tài liệu giáo khoa chuyên hóa học 11-12 tập 1: Hóa học hữu cơ
Số tập:
Tác giả: Trần Quốc Sơn
Nhà Xuất Bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 53.076
Mô Tả Vật Lý: 430  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30/4 sinh học 11
Số tập:
Tác giả: Ban tổ chức kì thi
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 57.076
Mô Tả Vật Lý: 453  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30/4 sinh học 11
Số tập:
Tác giả: Ban tổ chức kì thi
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 57.076
Mô Tả Vật Lý: 453  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Văn học 12 tập 1 (phần văn học Việt Nam)
Số tập:
Tác giả: Hoàng Như Mai; Nguyễn Đăng Mạnh
Nhà Xuất Bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 8V.075
Mô Tả Vật Lý: 312  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
English grammar
Số tập:
Tác giả: Betty Schrampfer Azar
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 374  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nguyễn trãi
Số tập:
Tác giả: Lê Bảo
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 145  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tài liệu chuyên sinh học THPT: bài tập sinh lí học động vật
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 57.076
Mô Tả Vật Lý: 184  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bộ đề ôn tập kì thi THPT năm 2019 môn KHXH
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Xuân
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 9.076
Mô Tả Vật Lý: 443  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bộ đề ôn tập kì thi THPT quốc gia 2019 môn ngữ văn
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thị Bình
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 219  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bộ đề ôn tập kì thi THPT năm 2019 môn tiếng anh
Số tập:
Tác giả: Đặng Việt Hoàng
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 4A.076
Mô Tả Vật Lý: 171  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bộ đề ôn tập kì thi THPT năm 2019 môn toán
Số tập:
Tác giả: Phạm Đức Tài
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 51.076
Mô Tả Vật Lý: 179  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bộ đề ôn tập thi THPT quốc gia 2019 KHTN
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Trọng
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 50.076
Mô Tả Vật Lý: 443  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT năm 2019 KHTN tập 2
Số tập:
Tác giả: Lê Trọng Huyền
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 50.076
Mô Tả Vật Lý: 212  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT năm 2018 KHTN tập 1
Số tập:
Tác giả: Lê Trọng Huyền
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 50.076
Mô Tả Vật Lý: 215  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: