Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 120)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6First ォ Back · Next » Last
 
Tiếng pháp 11 nâng cao
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Hữu Thọ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 4P.076
Mô Tả Vật Lý: 208  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tiếng Pháp 11 nâng cao
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Hữu Thọ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 4A.076
Mô Tả Vật Lý: 208  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tiếng pháp 12
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh;Nguyễn Văn Bích
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 4P.075
Mô Tả Vật Lý: 168  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4/2013 tiếng anh
Số tập:
Tác giả: Ban tổ chức kì thi
Nhà Xuất Bản: Đại học sư phạm
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 4A.076
Mô Tả Vật Lý: 523  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Luận đề Xuân Diệu
Số tập:
Tác giả: Trần Văn Sáu
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 223  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hàm Mạc Tử thơ và đời
Số tập:
Tác giả: Lữ Huy Nguyên
Nhà Xuất Bản: văn học
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 283  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Xuân Diệu thơ và đời
Số tập:
Tác giả: Lữ Huy Nguyên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 413  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kĩ năng thi trắc nghiệm địa lý 12
Số tập:
Tác giả: Phạm Thị Xuân Thọ; Mai Xuân Phong
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 91.076
Mô Tả Vật Lý: 136  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tự luyện ngữ văn 12
Số tập:
Tác giả: Đỗ Mạnh Hùng; Nguyễn Thị Ngân Hoa
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 368  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 / 2015 địa lý
Số tập:
Tác giả: Ban tổ chức kì thi
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 91.076
Mô Tả Vật Lý: 366  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30/4 địa lí 10
Số tập:
Tác giả: Ban tổ chức kì thi
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 9.076
Mô Tả Vật Lý: 309  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Câu hỏi và bài tập kĩ năng địa lý 12
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 91.076
Mô Tả Vật Lý: 311  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Truyện ngắn văn học Việt Nam chọn lọc tập 4
Số tập:
Tác giả: Trần Mạnh Thường
Nhà Xuất Bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 426  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vấn đề chủ nghĩa lãng mạn trong văn học Việt Nam
Số tập:
Tác giả: Lê Đình Ky
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 167  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30/4 địa lí 10
Số tập:
Tác giả: Ban tổ chức kì thi
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 9.076
Mô Tả Vật Lý: 309  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30/4 sinh học 11
Số tập:
Tác giả: Ban tổ chức kì thi
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 57.076
Mô Tả Vật Lý: 453  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Truyện Kiều
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Du
Nhà Xuất Bản: văn học
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 275  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bộ sách phê bình và bình luận văn học: Nguyễn Công Hoan
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Công Hoan
Nhà Xuất Bản: văn học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 230  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sự ra đời của bản di chúc lịch sử
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Dương
Nhà Xuất Bản: Văn Hóa thông tin
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 9.076
Mô Tả Vật Lý: 201  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giải toán hình học11
Số tập:
Tác giả: Trần Thành Minh; Trần Đức Huyên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 51.076
Mô Tả Vật Lý: 304  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: