Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 120)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6First ォ Back · Next » Last
 
Nguyễn Trãi
Số tập:
Tác giả: Hồ Sĩ Hiệp
Nhà Xuất Bản: văn học
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 212  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học tế bào
Số tập:
Tác giả: Phạm Thành Hổ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 57.076
Mô Tả Vật Lý: 192  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kiến thức cơ bản và câu hỏi ôn tập lịch sử 10
Số tập:
Tác giả: Trương Ngọc Thơi
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 91.076
Mô Tả Vật Lý: 214  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
muốn viết bài văn hay
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đăng Mạnh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 243  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bình giảng ngụ ngôn Trung Quốc
Số tập:
Tác giả: Trương chính
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 195  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
văn xuôi tự sự Việt Nam tập 1: Truyện ngắn
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đăng Na
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 579  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Văn xuôi tự sự Việt Nam tập 1: Truyện ngắn
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đăng Na
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 579  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30/4 toán 10
Số tập:
Tác giả: Ban tổ chức kì thi
Nhà Xuất Bản: Đại học sư phạm
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 51.076
Mô Tả Vật Lý: 532  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tổng tập đề thi Olympic 30/4 tiếng anh 10
Số tập:
Tác giả: Ban tổ chức kì thi
Nhà Xuất Bản: Đại học sư phạm
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 4A.076
Mô Tả Vật Lý: 838  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 10 tập 1
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Phú Đồng
Nhà Xuất Bản: Tổng hợp TPHCM
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 53.076
Mô Tả Vật Lý: 270  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vở học tập Giáo dục phòng chống tham nhũng lớp 12
Số tập:
Tác giả: Trần Văn Thắng; Nguyễn Quý Thao
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 371.075
Mô Tả Vật Lý: 47  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vở học tập Giáo dục phòng chống tham nhũng lớp 10
Số tập:
Tác giả: Trần Văn Thắng; Nguyễn Quý Thao
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 371.075
Mô Tả Vật Lý: 47  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nhớ về chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972
Số tập:
Tác giả: Hà Minh Hồng; Võ Văn Sen
Nhà Xuất Bản: Tổng hợp TPHCM
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 9.076
Mô Tả Vật Lý: 438  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hoa đời thắm đỏ
Số tập:
Tác giả: Thụy Vân
Nhà Xuất Bản: Tổng hợp TPHCM
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 116  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hoa đời thắm đỏ
Số tập:
Tác giả: Thụy vân
Nhà Xuất Bản: Tổng hợp TPHCM
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 116  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Truyện ngắn lí luận tác giả và tác phẩm tập 1
Số tập:
Tác giả: Lê Huy Bắc
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 8V23
Mô Tả Vật Lý: 351  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Luyện tinh thần
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Nhà Xuất Bản: Tổng hợp TPHCM
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 215  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
100 câu hỏi đáp về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
Số tập:
Tác giả: Hồ Sơn Dài; Trần Nam Tiến
Nhà Xuất Bản: Văn hóa - văn nghệ
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 9.076
Mô Tả Vật Lý: 270  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Theo chân và văn Nguyễn Ái Quốc
Số tập:
Tác giả: Lê Chí Dũng
Nhà Xuất Bản: Tổng hợp TPHCM
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 9.076
Mô Tả Vật Lý: 178  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kinh tế xã hội Việt Nam dưới các vua Triều Nguyễn
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thế Anh
Nhà Xuất Bản: Tổng hợp TPHCM
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 9.076
Mô Tả Vật Lý: 300  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: