Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 120)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6First ォ Back · Next » Last
 
Một số chuyên đề đại số bồi dưỡng HSG
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Mậu
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 512.076
Mô Tả Vật Lý: 314  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thế thứ các triều vua Việt Nam
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 9.076
Mô Tả Vật Lý: 149  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập trắc nghiệm sinh học 10
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Minh Hà; Nguyễn Phương Thanh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 57.076
Mô Tả Vật Lý: 140  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Solutions Grade 10
Số tập:
Tác giả: Tim Faiia, Paul A Davies
Nhà Xuất Bản: OXFORD
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 4A.076
Mô Tả Vật Lý: 257  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Solutions Grade 10
Số tập:
Tác giả: Tim Faiia, Paul A Davies
Nhà Xuất Bản: OXFORD
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 4A.076
Mô Tả Vật Lý: 120  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bộ luật tố tụng dân sự
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 463  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bộ luật lao động
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 151  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bộ luật dân sự
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 384  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Luật tố tụng hành chính
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Lao động xã hội
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 160  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Luật bảo hiểm y tế
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 64  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Luật giao thông đường bộ
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 96  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Luật thanh niên
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 32  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Luật ngân sách nhà nước
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 112  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 80  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bộ luật tố tụng dân sự
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 464  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Luật tố tụng hành chính
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 296  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Luật phòng, chống ma túy
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 80  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Lao động
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 144  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bộ luật dân sự
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 384  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Luật trẻ em
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Lao động
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 88  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: