Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 120)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6First ォ Back · Next » Last
 
Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học THPT: sinh lí học thực vật
Số tập:
Tác giả: Vũ Văn Vụ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 57.076
Mô Tả Vật Lý: 199  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học THPT: Sinh thái học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 57.076
Mô Tả Vật Lý: 192  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học THPT: BT sinh lí học thực vật
Số tập:
Tác giả: Vũ Văn Vụ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 57.076
Mô Tả Vật Lý: 176  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học THPT: BT sinh thái học
Số tập:
Tác giả: Vũ Trung Tạng
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 57.076
Mô Tả Vật Lý: 128  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học THPT: Di truyền và tiến hóa
Số tập:
Tác giả: Vũ Đức Lưu
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 57.076
Mô Tả Vật Lý: 240  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 năm 2018 môn sinh học
Số tập:
Tác giả: Ban tổ chức kì thi
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 57.076
Mô Tả Vật Lý: 464  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 năm 2018 môn Ngữ văn
Số tập:
Tác giả: Ban tổ chức kì thi
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 328  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 năm 2018 môn Lịch sử
Số tập:
Tác giả: Ban tổ chức kì thi
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 54.076
Mô Tả Vật Lý: 317  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 năm 2018 môn Hóa học
Số tập:
Tác giả: Ban tổ chức kì thi
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 54.076
Mô Tả Vật Lý: 595  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 năm 2018 môn Lịch sử
Số tập:
Tác giả: Ban tổ chức kì thi
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 54.076
Mô Tả Vật Lý: 595  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 năm 2018 môn địa lí
Số tập:
Tác giả: Ban tổ chức kì thi
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 91.076
Mô Tả Vật Lý: 418  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 năm 2018 môn Tiếng anh
Số tập:
Tác giả: Ban tổ chức kì thi
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 4A.076
Mô Tả Vật Lý: 544  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 năm 2018 môn vật lí
Số tập:
Tác giả: Ban tổ chức kì thi
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 53.076
Mô Tả Vật Lý: 549  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 năm 2018 môn Toán học
Số tập:
Tác giả: Ban tổ chức kì thi
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 51.076
Mô Tả Vật Lý: 429  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Một số chuyên đề đại số bồi dưỡng HSG
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Mậu
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 512.076
Mô Tả Vật Lý: 314  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thế thứ các triều vua Việt Nam
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 9.076
Mô Tả Vật Lý: 149  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập trắc nghiệm sinh học 10
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Minh Hà; Nguyễn Phương Thanh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 57.076
Mô Tả Vật Lý: 140  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Solutions Grade 10
Số tập:
Tác giả: Tim Faiia, Paul A Davies
Nhà Xuất Bản: OXFORD
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 4A.076
Mô Tả Vật Lý: 257  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Solutions Grade 10
Số tập:
Tác giả: Tim Faiia, Paul A Davies
Nhà Xuất Bản: OXFORD
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 4A.076
Mô Tả Vật Lý: 120  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bộ luật tố tụng dân sự
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 463  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: