Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 120)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6First ォ Back · Next » Last
 
Hỏi đáp lịch sử Việt Nam tập 5
Số tập:
Tác giả: Nhóm nhân văn trẻ
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 9.076
Mô Tả Vật Lý: 375  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hỏi đáp lịch sử Việt Nam tập 4
Số tập:
Tác giả: Nhóm nhân văn trẻ
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 9.076
Mô Tả Vật Lý: 383  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh học 12 : cơ chế di truyền, biến dị cấp độ tế bào và phân tử
Số tập:
Tác giả: Huỳnh Quốc Thành
Nhà Xuất Bản: Đại học sư phạm
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 57.076
Mô Tả Vật Lý: 373  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập BDHSG hóa học 11
Số tập:
Tác giả: Cao Cự Giác
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 54.076
Mô Tả Vật Lý: 303  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11
Số tập:
Tác giả: Phan Khắc Nghệ; Trần Mạnh Hùng
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 57.076
Mô Tả Vật Lý: 254  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập GDCD 12
Số tập:
Tác giả: Châu Thị Quỳnh Thy
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 371.076
Mô Tả Vật Lý: 141  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi 12
Số tập:
Tác giả: Tạ Đức Hiền; Nguyễn Thj Hậu
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 8V.076
Mô Tả Vật Lý: 287  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 12 tập 2
Số tập:
Tác giả: Huỳnh Quốc Thành
Nhà Xuất Bản: Tổng hợp TPHCM
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 57.076
Mô Tả Vật Lý: 382  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí THPT: Quang học 2
Số tập:
Tác giả: Vũ Quang
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 53.076
Mô Tả Vật Lý: 143  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí THPT: Quang học 1
Số tập:
Tác giả: Ngô Quốc Quýnh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 53.076
Mô Tả Vật Lý: 184  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử 12
Số tập:
Tác giả: Trương Ngọc Thơi
Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 9.076
Mô Tả Vật Lý: 294  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập trắc nghiệm vật lí 12
Số tập:
Tác giả: Vũ Thanh Khiết; Vũ Đình Túy
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 53.076
Mô Tả Vật Lý: 160  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập trắc nghiệm vật lí 10
Số tập:
Tác giả: Phạm Văn Giang; Vũ Thanh Khiết
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 53.076
Mô Tả Vật Lý: 164  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập trắc nghiệm đại số 10
Số tập:
Tác giả: Đặng Hùng Thắng; Nguyễn Phương Anh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 51.076
Mô Tả Vật Lý: 176  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập trắc nghiệm hình học 10
Số tập:
Tác giả: Khu Quốc Anh; Đặng Đình Hanh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 512.076
Mô Tả Vật Lý: 180  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập trắc nghiệm GDCD 12
Số tập:
Tác giả: Trần Văn Thắng; Nguyễn Vũ Liên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 371.076
Mô Tả Vật Lý: 148  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập trắc nghiệm lịch sử 10
Số tập:
Tác giả: Đinh Ngọc Bảo; Nguyễn Mạnh Hường
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 9.076
Mô Tả Vật Lý: 160  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập trắc nghiệm GDCD 10
Số tập:
Tác giả: Trần Văn Thắng; Phan Vũ Diễm Hằng
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 371.076
Mô Tả Vật Lý: 128  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập trắc nghiệm địa lí 10
Số tập:
Tác giả: Lê Thông; Nguyễn Trọng Đức
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 91.076
Mô Tả Vật Lý: 131  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10
Số tập:
Tác giả: Hoàng Thị Xuân Hoa; Hoàng Hải Anh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 4A.076
Mô Tả Vật Lý: 164  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: