Tin tức

Thông tin cần thiết

Thống kê truy cập

Đang online 36
Hôm nay 155
Tổng lượt truy cập 43,832

CSDL điện tử nước ngoài

  • ELSERVIER - eLIBRARY
    Cập nhật : 02/10/2017

    Đây là cơ sở dữ liệu sách điện tử của Nhà xuất bản Elservier mà Nhà trường mua quyền truy cập.

  • UPTODATE
    Cập nhật : 20/06/2018

    Uptodate là cơ sở dữ liệu thông tin y học trực tuyến được phát triển bởi Wolters Kluwer.

  • HINARI
    Cập nhật : 20/06/2018

    Cơ sở dữ liệu toàn văn HINARI.

Thư viện điện tử trong nước

  • CESTI
    Cập nhật :02/10/2017

    CSDL về công trình nghiên cứu, tiêu chuẩn kỹ thuật, tạp chí chuyên ngành...của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

  • TẠP CHÍ Y HỌC TP.HCM
    Cập nhật :29/09/2017

    Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo

>>> Xem Thêm

Địa Chỉ: 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08).38.555.616

Emai: thuvien@ump.edu.vn

Website: thuvien.yds.edu.vn

Top